خطرات تحت پوشش کلوز C

آتش سوزی یا انفجار
بگل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد باكف دریا ، غرق شدن ، یا واژگون شدن كشتي یا شناور
واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمیني
تصادم یا برخورد كشتي ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجي بغیر از آب
تخلیه كالا در بندر اضطراری
فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومي
به دریا انداختن كالا جهت سبک سازی كشتي

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.