ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 10 -دولت موظف است در آیین نامه اجرایی،نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید :

 

  • نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
  • نوع ومقدار کالاهای صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنها،کارگران ایرانی مجاز شاغل در خارج،پیله وران مرزنشین،ملوانان وکارکنان وکارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها در تردد هستند.
  • شرایطی که اشخاص وگروههای یادشده باید داشته باشند.
  • شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

 

تبصره 1-کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می نمایند،با تصویب هیأت وزیران درمورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30%) تا حداکثر معادل صددرصد (100%) حقوق گمرکی متعلقه ودر مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند.

تبصره 2-کارگران وایرانیان شاغل مجاز خارج از کشور میتوانند ماشین آلات صنعتی،ابزار ومواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان واستفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت و وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی ذیربط تعیین وتصویب هیأت وزیران می رسد،وارد نمایند.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.