ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 25 -دستوالعمل استرداد :

            درصورتی که مقدار مواد اولیه ،اجزاء وقطعات ،لوازم بسته بندی وسایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید ،آماده سازی وبسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخض باشد باید بر اساس قیمت روز (بر مبنای سیف)مواد اولیه مثل یا                مشابه مواد مذکور ودرصد حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض متعلق به آنها در تاریخ ،میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه ونسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید.چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشد باید                 از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام وبراساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمان های                      ذیربط و بازرگانان برساند.گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه هایی گردآوری وتکثیر نموده ودر اختیار متقاضیان قرار دهد.

          درمواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است میتواند رأساً موضوع را به کمیسیون تبصره ماده 14 قانون که به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران در آن مرکز تشکیل می گردد  منعکس نماید.

 

          تبصره 1- کالاهایی که ساخت ایران نبوده وفقط تکمیل ،آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود .

 

         تبصره 2-ایفای تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت بر اساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد .

 

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.