ماده 11 قانون حفظ نباتات

ماده 11- وارد کردن بذر-پیاز-پیوند -ریشه -میوه -نهال وتخم نباتات وبه طور کلی هرگونه نبات وقیمت های نباتی به کشور مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت جهاد کشاورزی است.

به اشخاصی که بدون پروانه ،اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می شود که حداکثر در ظرف مدت یک ماه به خارج از کشور برگردانند والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک ،معدوم خواهد شد.

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.