قانون معافیت صادرات کالا وخدمات از پرداخت عوارض

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون،صادرات کالا وخدمات از پرداخت هر گونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها،سازمان ها،نهاد ها،دستگاه های اجرائی ،شهرداری ها وشوراهای محلی ،استانی وکشوری که بر طبق قوانین ومقررات حق وضع واخذ عوارض را دارند،مجاز نیستند از کالاها وخدماتی که صادر می شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند .

 

          تبصره 1- آیین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن وتجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

          تبصره 2- مرجع تأیید کالاها و خدمات یاد شده،گمرک جمهوری اسلامی ایران است .

 

          تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر لغو می گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه یکهزار وسیصد وهفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب وتاریخ 1379/12/17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.