آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی »» ماده 111 ««

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 1- عبور (ترانزیت) داخلی

ماده 111- مدارک لازم برای الصاق به اظهار نامه ترانزیت داخلی وحمل یکسره به شرح زیر می باشد :

  • تصویر سیاهه
  • تصویر صورت عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا
  • بارنامه ،راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بین المللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج
  • ترخیصیه وموافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی ،مگر درمواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرک های داخلی تعیین شده باشد.
  • گواهی های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است.

تبصره 1- درمواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد،موضوع تبصره (3) ماده (60) قانون که توسط شرکت حمل ونقل صورت می گیرد،ارائه موافقت بانک لازم نمی باشد.

تبصره 2- درمورد کالای ترانزیتی داخلی موضوع تبصره (4) ماده (60) قانون،رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی است.

 

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.