روش اجرایی ترانزیت خارجی گمرک ورودی »» Coding««

روش اجرایی ترانزیت خارجی گمرک ورودی

1-گرفتن کد اختصاصی برای شرکت حمل ونقل ونمایندگی قانونی آن (CODING):

شرکت های حمل ونقل بین المللی ونماینده های آنان همانند سایر شرکت ها بایستی اطلاعات خود را در سیستم کدینگ به ثبت برسانند.برای این کار با مراجعه به  یکی از گمرکات اجرایی نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام وپس از تأیید آنها توسط واحد احراز هویت در سیستم ثبت تا نسبت به تخصیص کد اقدام گردد هنگام تکمیل فرم ها وارائه اطلاعات رعایت موارد ذیل ضروری می باشد :

 

  •  اطلاعات کارت عضویت در سیستم ثبت گردد.
  • به تاریخهای اعتبار (عضویت ،وکالتنامه) توجه شود زیرا در صورت انقضای تاریخ ،اطلاعات به سامانه منتقل نخواهد شد ودر صورتیکه از پیش اطلاعات در سیستم موجود باشد از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.
  • توجه شود در صورتیکه نوع شرکت صحیح انتخاب شود کد اختصاصی از طرف سیستم با عدد 35 شروع خواهد شد .
  • اطلاعات نمایندگان شرکت نیز باید در سیستم ثبت شود .هر شخصی فقط میتواند نماینده یک شرکت باشد وکد اختصاصی آن نیز کد ملی می باشد. در صورت انقضای تاریخ اعتبار وکالتنامه نیز از ادامه فعالیت توسط سیستم جلوگیری خواهد شد.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.