بارگیری و ترخیص کالا

روش اجرایی ترانزیت خارجی گمرک ورودی

8- بارگیری و ترخیص کالا

 

بر اساس اسناد ارسالی از سوی سرویس ترانزیت برای انجام تشریفات خروج کالا از گمرک ورودی نسبت به تعیین ارزیاب اقدام ومتعاقب آن پس از بررسی ارزیاب اظهار نامه اجازه خروج کالا را صادر مینماید.

  •  درصورتیکه کالا قبلاً ارزیابی شده باشد،پلمپ توسط ارزیاب الصاق شده ونیاز به پلمپ مجدد درب خروج نمی باشد.
  • در صورت اجرای ماده 9 قانون حمل ونقل توسط سرویس ارزیابی ،درب خروج مجدداً پلمپ الصاق می نماید.
  • در صورت کنترل تصادفی کالای ترانزیتی توسط درب خروج نیز نیاز به پلمپ توسط درب خروج می باشد.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.