بیمه

بیمه

 

تأمین بیمه کالا بر عهده بارفرابر نیست مگر به موجب دستورات صریح ومکتوب مشتری،کلیه بیمه های تأمین شده تابع همان شرایط واستثنائات متداول در بیمه نامه صادره شرکتهای بیمه یا کارگزاران بیمه،که مسئولیت مخاطرات را میپذیرند،خواهد بود.

چنانچه توافق کتبی دیگری به عمل نیامده باشد ،بارفرابر مجبور نیست برای هر محموله بیمه جداگانه ای تهیه نماید اما میتواند آنرا ضمن هر بیمه نامه باز یا کلی در اختیار دارد اظهار نماید.

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.