روش ومسیر حمل

روش ومسیر حمل

 

بارفرابر بایستی خدمات خود را طبق دستورات توافق شده با مشتری انجام دهد. اگر چنین دستورات صریح یا وافی وجود نداشته ویا طیق قرارداد نباشد،بارفرابر میتوادند به مسئولیت وهزینه مشتری به هر نحو گه مقتضی بداند عمل بنوماید.

چنانچه توافق دیگری بعمل نیامده باشد بارفرابر میتواند بدون اخطار به مشتری ترتیب حمل بار بر روی عرشه یا زیر عرشه را داده وبرای جابجایی ،صفافی،نگهداری وحمل ونقل کالا وسایط ،مسیر وروش دیگری را انتخاب واتخاذ نماید.

 

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.