عملیات بارفرابری صرف

file.[3]

 

هریک از کادرهای مزبور به تناسب میزان فعالیت می تواند گسترش یابد.مثلاً مدیر عامل برای خود یک یا چند معاون انتخاب نماید و وظایف متجانس را به آنها محول و قسمت ها را زیر نظر آنها قرار دهد.بعنوان مثال بخش ترافیک یا تردد در شکل گسترده تر می تواند به 2 یا 3 قسمت واردات ،صادرات وترانزیت تفکیک شود و هریک دارای مدیر یا مسئول باشد .

یا بخش مالی -اداری به دو قسمت مالی - حسابداری وامور پرسنلی و اداری تفکیک شود.

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.