تفکیک بر حسب شیوه های حمل

تفکیک بر حسب شیوه های حمل

در صورتیکه یک شرکت حمل ونقل یا بارفرابر در شیوه های مختلف حمل دریایی-زمین- هوایی فعال باشد،می توان وظایف وعملیات شرکت را بر این اساس سازمان داد و به تناسب اهمیت هر کدام را زیر نظر یک معاون یا مدیر قرارداد. در چنین حالتی سوای امور ستادی،هر بخش یا منطقه خود زیر بخش هایی به تناسب حجم فعالیت خود خواهد داشت.

تشکیلات در هر سازمانی ،موجودی پویاست که براساس نیازها شکل میگیرد وکوچک یا بزرگ می شود. مثلاً یک شرکت که در آغاز فعالیت بارفرابری واجرای حمل (فورواردری -کریری ) را با سازمانی واحد و مختصر شروع می کند . ممکن است با توسعه دامنه فعالیت به این نتیجه برسد که این دو فعالیت را در دو شرکت جداگانه وتابع SUBSIDIARY متمرکز نماید. در چنین حالتی شرکت بارفرابری : بازاریابی وتبلیغات و روابط عمومی،امور اداری و ستادی ودر مجموع تأمین بار برای شرکت بعدی (کریر) و شرکت کریر محمولات ارجاع شده را حمل میکند. روابط این دو گونه عملیات میتواند به صورت شرکت های مشترک یا  JOINT VENTURE نیز سازمان یابد.

اگر چه درحال حاضر وجه غالب در شرکت های خصوصی حمل ونقل بین المللی ایرانی،حمل ونقل جاده ای است ولی حمل کنندگان بزرگی چون هما،راه آهن وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را نباید از نظر دور داشت که هر یک سازمانهای بسیار عریض وطویل دارند.

با این حال یک واقعیت را باید مورد توجه قرار داد و ان اینکه در کشورهای پیشرفته این بارفرابران هستند که به صورت بازوی بازاریابی ومشتریان مستمر کریرهای عمده عمل می کنند.

با توجه به الزامات وامکانات نیز شرکت های بزرگ حمل ونقل از ترکیبی از وسائط نقلیه ،پیمانی وانفرادی بهره میگیرند . به عبارت دیگر به تناسب حجم باری که در اختیار دارند ،بخشی از آنرا با وسایط ملکی ،بخشی را به صورت پیمان به مؤسسات یا شرکت های دیگر وبخشی را به صورت پیمان به مؤسسات یا شرکتهای دیگر و بخشی را حتی با مالکان انفرادی وساطیط نقلیه ( بیشتر در حمل جاده ای) انجام میدهند .

از نمونه این همکاری و توزیع عملیات کلی یکی را در حمل ونقل محمولات دولتی در کشور خودمان میتوان دید ودیگری مثلاً در راه آهن آمریکا . در مورد اخیر محمولات با تناژ بالا در خطوط اصلی توسط شرکت های بزرگ راه آهن در مسافات طولانی حمل وبرای جابجایی مسافت های کوتاه به شرکت های راه آهن محلی واگذار میشود.

برای اشنایی با ابعاد کار بد نیست اشاره شود که حدود 25 تا 30 درصد از کل محموله هایی که در سراسر جهان از طریق ریل حمل می شود توسط 12 شرکت آمریکای شمالی جابجا می گردد حجم این جابجایی نیز امروزه بیش از 7 هزار میلیارد تن کیلومتر در سال است.

 

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.