حالت کریری صرف

حالت کریری صرف

 

2

 

در هر یک از ایان حالت ها پرسنل و دوایر یا بخش ها را حجم عملیات ومیزان فعالیت یک شرکت معلوم خواهد کرد.در شرایطی که حیطه فعالیت یک شرکت خیلی گسترده میشود،چانچه نزد شرکت های حمل ونقل وبارفرابری بزرگ خارجی دیده میشود،سازمان خود را به صورت منطقه ای شکل می دهند. یعنی در یک منطقه جغرافیایی ویا درکشورهایی که درآنجا صاحب بازار فعالیت هستند ،شعبه یا اداره ای تأسیس کرده وبرای آن سازمانی مستقل یا خودگردان تعبیه مینمایند.در این صورت مدیران منطقه بطور مستقیم ،یا به واسطه معاون یا معاونین ،زیر نظر مدیر عامل یا مدیر اصلی (CEO) قرار می گیرند .حالت های سازمانی فوق نمونه هایی از شکل هایی است که یک شرکت حمل ونقل می تواند به خود بگیرد . بدیهی است مدیران شرکت ها با تعیین اهداف سازمانی وشناخت وتعریف فعالیت هایی که در نظر دارند می توانند شکل مناسبی برای تشکیلات خود طراحی کنند .

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.