خدمات ویژه شرکت حمل و نقل بین المللی بهروش سریع

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان جهت هر آنچه که در مورد تجارت از چگونگی نحوه خرید ,بیمه مناسب و نوع حملی که از لحاظ هزینه و امنیت تجارت شما را به موفقیت نزدیک می کند .

مشاوره رایگان

چند تعریف کاربردی از حمل و نقل بین المللی
حمل ونقل بین المللی کالا :
حمل ونقل بین المللی کالا عبارت است از جابجائی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشوری دیگر بارعایت قوانین مقررات حاکم بر آن کشور.
شرکت حمل ونقل بین المللی :
شرکت حمل ونقل بین المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل ونقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری ، کریری و یا تواما" تشکیل خواهد شد.
فعالیت فورواردری :
فعالیت فورواردری عبارتست از عمل هماهنگی ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه های مختلف زمینی ، هوائی ، دریائی و یا ترکیبی ازآنهاو همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده .
فعالیت کریری بین المللی :
فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجائی کالا ازکشوری به کشور دیگر به یکی از شیوه های حمل و طبق قرارداد حمل .
فعالیت کارگزاری بین المللی :
فعالیت کارگزاری عبارت است از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا به نمایندگی از طرف یک شرکت .

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.