آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی »» ماده 110 ««

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 1- عبور (ترانزیت) داخلی

ماده 110- صاحب کالا یا نماینده قانونی وی درمورد عبور داخلی شخصی وشرکت حمل و نقل بین المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد پس از انجام تشریفات مربوط وصدور پروانه ،کالا را در مهلتی که مناسب با مسافت ،نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می شود با مهروموم (پلمپ)سالم الصاقی به کانتینر ،محفظه بار یا بسته ها به گمرک مقصد تحویل نماید.

 

 

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.