آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی »» ماده 115 ««

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 1- عبور (ترانزیت) داخلی              

قانون 115- در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد،صورت مجلس بلافاصله با حضور عبور دهنده یا حامل کالا ،از طرف آن گمرک تنظیم ویک نسخه آن به نماینده شرکت حمل ونقل بین المللی تسلیم ومراتب در زیر پروانه یا کارنه تیر قید می گردد.صورت مجلس مذکور باید ظرف بیست وچهار ساعت تنظیم ویک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

 

تبصره- تا زمانی که جرم قاچاق اعلام ویا وصول تضمین وبا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است،صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده 109 قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.