ماده 8 قانون مقررات صادرات و ورادات

ماده 8-وارد کنندگان کالای مختلف اعم از دولتی وغیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود وثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت،معدن وتجارت مراجعه نمایند.

          تبصره 1-موافقت با ورود کالا،مجوز ترخیص نیز تلقی شده ونیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

         تبصره 2-خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنها،ملوانان،پیله وران وکارکنان شناورها به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی می باشند.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.