ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 41- ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.

 

          تبصره -موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشند :

 

  • 1-کالاهای قابل ورود بدون انتقال ارز .

 

  • 2-کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود .

 

  • 3-کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین،شرکت های تعاونی آنها،پیله وران،ملوانان ،کارکنان شناورها ،کارگران وایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی ک در این آیین نامه آمده است ودر حد مقرر در آن .

 

  • 4-سایر موارد مستند به قوانین ومقررات .

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.