صاحب کالای تجاری

شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده(و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی،آن اسناد از طرف بانک مهر شده)و ترخیصیه به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

 

تحلیل: صاحب کالا کسی است که طبق اسنادی همچون:فاکتور یا سیاهه خرید،پیش فاکتور،بارنامه،ثبت سفارش به عنوان گیرنده نهایی یا شخص وارد کننده معرفی شود.

در خرید هایی که به شیوه اعتبارات اسنادی(LC) بانک ها ناظر بر رفتارهای خریدار و فروشنده هستند،اسناد اصلی به نام بانک صادر میشود و پس از رسیدن محموله به مقصد و مراجعه شخص خریدار به بانک،بانک با ظهر نویسی اصل بارنامه به نفع خریدار مالکیت را از خود به سمت وی جابه جا می کند.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.