وظایف بارفرابر »» شبکه همکاری ««

3- شبکه همکاری COOPERATION NETWORK

 

ماهیت حمل ونقل بین المللی که هر بارفرابر در قلمرو جغرافیایی مورد عمل خود دارای نمایندگی وروابط کاری متقابل باشد. برای این منظور یا بر اساس کسب اطلاعات از همکاران صنفی و یا از طریق کتابهای راهنما DIRECTORY که در این زمینه وجود دارد برای خود همکارانی را فراهم می آورد .مثلاً فرض کنید یک بارفرابر در کره جنوبی قصد داشته باشد که یک کانتینر کامپیوتر را از آن کشور واز طریق ایران به روسیه ارسال نماید.او علاوه بر تماس وانعقاد قرارداد همکاری داشته باشد تا پس از رسیدن محموله مثلاً به بندر عباس این شرکت محلی بتواند محموله مورد نظر را در بندر تحویل گرفته وبر اساس دستورات شرکت بارفرابر کره ای - در این حالت سمت PRINCIPAL یا کارکیا را نسبت به شرکت ایرانی دارد- آنرا به مقصد تعیین شده حمل کند. شرکت ایرانی که در مرحله دریافت کالا به عنوان agent شرکت کره ای عمل می کند به نوبه خود درصد تهیه کامیون برآمده ودر چارچوب قیمت توافق شده با شرکت کره ای ،محموله را به روسیه ارسال میدارد. در این مرحله شرکت ایرانی نیز در مقابل حمل کننده ( کامیوندار) نقش بارفرابر را ایفا می کند ولی برای حصول اطمینان از تحویل صحیح صحیح وقانونی کالا در مقصد نهایی او با بارفرابر اصلی نیز روسیه بایستی با یک شرکت حمل روسی دارای رابطه همکاری ونمایندگی باشد.

انجام این عملیات مثالی مستلزم اقدامات زیر است :

 

  1.  شرکت کره ای یک بارنامه سراسری که T.B.L یا ( THROUGH BILL OF LADING ) نامیده میشود ویا برانامه فیاتا  F.B.L  صادر کرده ودر اختیار مشتری قرار میدهد.
  2. متقابلاً از خط کشتیرانی یک بارنامه دریایی یا OCEAN BILL OF LADING یا SEA WAY BILL دریافت میدارد که در آن نماینده خود را در بندرعباس بعنوان کارگزار دریافت مینماید.این بارنامه را برای کارگزار ایرانی می فرستد.پس از رسیدن بار به بندر،کارگزار محملی به نمایندگی شرکت مادر یا کارکیا PRINCIPAL خود با ارائه نسخه اصلی بارنامه دریایی به نمایندگی خط کشتیرانی محموله را تحویل گرفته و پس از انجام تشریفات گمرکی آنرا به کامیونی که برای این منظور تهیه نموده بارگیری می نماید.
  3. شرکت دارنده کامیون در نقش حمل کننده واقعی  ( ACTUAL CARRIER) با صدور راهبارنامه خود CMR تحویل گرفتن محموله آنرا متقبل میگردد. در این راهبارنامه نیز نماینده دریافت در مقصد (روسیه) مشخص گردیده وحمل کننده موظف است که طبق مندرجات دستور حملی که ار بارفرابر ایرانی دریافت نموده وبراساس آن CMR خود را صادر کرده است محموله را در مقصد تحویل ورسید دریافت نماید. این نماینده دریافت مستقر در روسیه (مقصد) توسط بارفرابر تعیین میگردد ومعرفی آن از وظایف کریر (حمل کننده نیست ). حتی ممکن است بدواً ومستقیماً توسط شرکت بارفرابر اصلی کره ای تعیین شده باشد.
  4. این مثال بمنظور روشن شدن روابط کاری وضرورت آن در یک چرخه حمل ارائه شد ودر مباحث بعدی که به چگونگی وشرح هر یک از حمل کنندگان دریایی ،زمینی وهوایی می پردازیم جزئیات امر روشن خواهد.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.