موانع

موانع

هر گاه اجرای عملیات بارفرابری با هر نوع مانع یا مخاطره ای مواجه گردد ویا در معرض آن قرار گیرد (از جمله شرایط خود کالا) که ناشی از قصور وخطای بارفرابر نبوده ونتوان با مساعی معقول از بروز آن بروز آن اجتناب نمود؛بارفرابر میتواند حمل کالای موضوع قرارداد را متوقف ودر صورت امکان،کالا یا قسمتی از آنرا در محلی که بنظر وی امنیت مناسب باشد تحویل مشتری نماید.در این حالت ،تحویل قطعی تلقی شده ومسئولیت بارفرابر نسبت به چنین کالایی پایان می پذیرد.

در هر حال،بارفرابر محق به دریافت حق الزحمه توافق شده در قرارداد بوده ومشتری بایستی هر نوع هزینه اضافی ناشی از شرایط مذکور را پرداخت نماید.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.