مسئولیت بارفرابر

مسئولیت بارفرابر

 

مسئولیت بارفرابر بعنوان متصدی غیر اصلی Except as principal یا کارگزار

1- اساس مسئولیت

1-1 - وظیفه دقت ومراقبت

 

بارفرابر در صورت کوتاهی در بذل مساعی لازم وعدم انجام اقدامات سنجیده در اجرای خدمات بارفرابری،مسئول خواهد بود . در این حالت ،حسب ماده 8 بایستی فقدان یا خسارت وارده به کالا وهمینطور ضرر وزیان مستقیم مالی ناشی از قصور در انجام وظیفه مراقبتش را نسبت به مشتری جبران نماید.

 

1-2- عدم مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

 

بارفرابر (در سمت کارگزار)مسئولیتی در قبال فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث از جمله حمل کنندگان،انبارداران،عوامل تخلیه وبارگیری وصفافی ،کارکنان بندر وبارفرابران دیگر ندارند،مگر آنکه در انتخاب وهدایت ونظارت بر عمل اشخاص ثالث مساعی لازم را معمول نداشته باشد.

 

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.