تشکیلات سازمانی دهی در بارفرابری با یک شرکت حمل ونقل

تشکیلات سازمانی دهی در بارفرابری با یک شرکت حمل ونقل

 

با توجه به معنی واژه « تصدی » که غالباً از مقوله بر عهده گرفتن مسئولیت وتنظیم وتنسیق امور است،بارفرابر را میتوان « متصدی حمل » نامید.

این متصدی ،بسته به اینکه خود دارای وسایط نقلیه ملکی یا تحت پوشش باشد ودر واقع عملیات حمل را علاوه بر تصدی وهماهنگی خود اجرا نماید می تواند مجری حمل هم باشد.

 

به اصطلاحات زیر توجه نمایید :

 

1- AS CARRIER : یعنی به عنوان یا در مقام حمل کننده

2- AS PERFORMING CARRIER : یعنی در مقام حمل کننده واقعی

3- AS CONTRACTING CARRIER : یعنی در مقام پیمانگزار حمل یا کسی که حمل را به واسطه یک پیمان به اجرا در می آورد و " برگزار " میکند .

 

در اروپا و بویژه امریکا بارفرابران غالباً از نوع NVOCC هستند وحیطه فعالیت ووظایف خود را به قبول مسئولیت،هماهنگی وتصدی اختصاص داده واز تملک یا اداره وسایط نقلیه دوری جسته اند . هرچند هستند بارفرابرانی که دارای وسیله نقلیه ملکی هم هستند.

در ایران،وجه غالب به لحاظ نامگذاری وحیطه فعالیت " شرکت حمل ونقل بین المللی " است . این شرکت ها می توانند بر حسب رعایت موازین قانونی ومقرراتی عملیات تصدی ( فورواردری) و اجرا (کریری) را هریک یا توأماً عهده دار شوند.

سازمان یک شرکت حمل ونقل بین المللی به تناسب میزان و حجم فعالیت ونوع کار می تواند شکل های گوناگونی را به خود بگیرد.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.