توضیحات بارنامه

 

001

 

 

اصطلاحات یا وازگان مندرج در این بارنامه ( که بایستی با متن انگلیسی مقایسه شود ) عبارتند از :

 

1-      CONSIGNOR = فرستنده

2-      CONSIGNED TO ORDER OF = ارسال شده به حواله کرد (برای)

3-      NOTIFY ADDRESS = نشانی (آدرس ) طرف ابلاغ

4-      PLACE OF RECEIPT = محل دریافت کالا ( که ممکن است با بندر فرق داشته باشد )

5-      PORT OG LOADING = بندر بارگیری

6-      PORT OF DISCHARGE = بندر تخلیه کالا

7-      PLACE OF DELIVERY = محل تحویل کالا

8-      MARKS AND NUMBERS = علائم وشماره ها

9-      NUMBER & KIND OF PACKAGES = تعداد ونوع بسته ها

10-  GROSS WEIGHT وزن ناخالص MEASURMENT = ابعاد (اندازه )

11-  ACCORDING TO DECLARATION OF COSIGNOR = طبق اظهار فرستنده

12-  DECLARATION OF INTEREST OF THE CONSIGNOR = اظهار نفع فرستنده در تحویل به موقع کالا

13-  DECLARATION VALUE FOR AD VALEREM = ارزش اظهار شده برای تعیین نرخ بر اساس اظهار فرستنده

14-  THE GOODS & INSTRUCTION ARE … = کالا ودستورات پذیرفته شده وبراساس شرایط مندرج در ظهر این برگ عمل خواهد شد – (کادر سمت چپ )

15-  TAKEN IN CHARGE IN APPARENT = کالا در شرایط ظاهری خوب در ید اختیار قرار گرفته است – مگر آنکه در این بارنامه نکته ای خلاف آن درج شده باشد – تا در مقصد مندرج در بارنامه تحویل گردد.

16-  ONE OF THESE MUTIMODAL OF LADING …. = یکی از نسخ این بارنامه بایستی در قبال کالا تسلیم گردد و بهمین دلیل نسخ اصلی بارنامه در تاریخ ومکان وبه تعداد قید شده صادر گردید که با مبادله یکی از این نسخ سایر نسخ از درجه اعتبار ساقط است .

17-  FREIGHT AMOUNT = مبلغ کرایه FREIGHT PREPAIED AT … = کرایه قابل پرداخت در

18-  PLACE AND DATE OF ISSUE = محل وتاریخ صدور

19-  CARGO INSURANCE …. = بیمه کالا توسط امضاء کننده

NOT COVERED* = تأمین نشده است
COVERED ACCORDING TO …. * = طبق بیمه نامه ضمیمه تأمین شده است

20-  FOR DELIVERY OF CARGO ….. = برای تحویل گرفتن کالا مراجعه کنید به ....

21-  NUMBER OF ORIGINAL FBLS = تعداد نسخ اصلی بارنامه

22-  STAMP &SIGNATURE = مهر وامضاء

 

از دیگر نکات در خور توجه اینست که بارنامه فیاتا را - به شرط آنکه بانک گشایش اعتبار به نحو دیگر تصریح نکرده باشد و در متن اعتبار تجویز دیگری نشده باشد بعنوان بارنامه دریایی MARINE OCEAN خواهد پذیرفت . یعنی حتی در مواقعی که بارنامه مستقیم بوده و فقط وسیله حمل دریایی مطرح باشد و نه چند شیوه (وسیله ) حمل .

 

 

 

 

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.